Realizacje

budownictwo wodnePrzepompownie melioracyjne:

Warniki (8,5 m3/s, 2005 r.)

 

Nowa Sól (3,8 m3/s, 2007 r.)

 

Słońsk (8,8 m3/s, 2007 r.)

 

Ludzisławice (8,1 m3/s, 2015 r.)

 

Urad (10,5 m3/s, 2014 r.)

 

 

budownictwo wodneWały przeciwpowodziowe

Odbudowa odcinków wału odrzańskiego (1999 r. – 2006 r.)

 

budownictwo wodneBudowa i odbudowa kanałów melioracyjnych

Kanał Grabinko (2002 r.)

Kanał Postomski (2003 r.)

 

budownictwo wodneFundamentowanie i roboty żelbetowe

Studnie zapuszczane na pompowni Warniki

Konstrukcja żelbetowa pompowni Solanka w Nowej Soli

 

Konstrukcje żelbetowe na pompowni w Słońsku

 

budownictwo wodneOczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnia ścieków SBR w Brodach woj. lubuskie (2006 r.)

 

Oczyszczalnia ścieków w Zbąszynku (2006 r.)

 

budownictwo wodneUmacnianie ścian wykopów oraz odwadnianie w tym igłofiltrami

Obwodnica Nowej Soli (2007 r.)

 

Obwodnica Gorzowa Wlkp. (2006 r. – 2007 r.)

 

Trasa S-3 (2006 r. – 2007 r.)

ICT Kostrzyn (2007 r.)

 

Szczecin – Baltic Business Park (2011 r.)

 

Zielona Góra – bud. wielorodzinny (2014 r.)

 

Starter